ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ

SJ Q (Queueing Management System)

จุดประสงค์ของ    ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ  กับการติดตั้งระบบที่ไม่ทิ้งงาน มาตรฐาน และลูกค้าไว้วางใจในระบบ ต่อยอดได้ถึงการดูคิวผ่าน แอพพลิเคชั่นใน Smart Phone รองรับ Keypad ticket dispensor ป้ายแสดงผลช่องบริการอย่างไม่สิ้นสุด บัตรคิวแบบปริ้นสลิปและต่อยอดได้กับทุกหน่วยงานซึ่งระบบบัตรคิวนั้น จะเพิ่มความเรียบร้อยของคน รวมถึงการรอคิว รอรับบัตรคิว แบบไม่แย่งกัน ในส่วนของระบบคิวอัตโนมัตินั้น สามารถเชื่อมต่อระบบเข้าหากันได้ทุกประเภทการให้บริการรองรับรายงานของระบบคิวด้วยเช่นกัน

Set Queue Compact  BY SJ Park

ระบบบัตรคิวรูปแบบใหม่รองรับการให้บริการแบบเห็นได้อย่างชัดเจนทุกช่องบริการโดยระบุ Compact ลงไปโดยการมี ตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติแบบหน้าจอ Touch Screen  รองรับการกดกระดาษคิว , Key pad ไว้กดเรียกลูกค้า  โดยเชื่อมต่อป้ายแสดงผลลำดับคิวหน้าช่องบริการ , จอ LED Smart TV รองรับดูลำดับคิวรวมทั้งหมด        พร้อมไฟล์วีดีโอโฆษณา , เครื่องขยายเสียง พร้อมลำโพงเป็นเสียงเรียกคิวอัตโนมัติ เหมาะกับลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดย่อม เพื่อจัดสรรปันส่วนการให้บริการแบบได้ทันท่วงทีและเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานได้โดยสามารถเพิ่มเครื่องแสดงความพึงพอใจได้อีกด้วย

ระบบการจัดการคิวอัตโนมัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา สุเทพ จังหวัด เชียงใหม่ จำนวน 7 เคาร์เตอร์บริการ

   

ระบบคิวเช่า ณ สยามพารากอน

เนื่องจากในการประมูลการขายสินค้าหรือขายตั๋วจองล่วงหน้าต่างๆนั้นมีความยุ่งยากเรื่องของเงื่อนไขต่างๆทางลูกค้าจึงจำเป็นต้องติดตั้ง ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ   ให้มีการรันคิวการจองคิวได้เพื่อความเป็นระบบ เรียบร้อย ทาง SJ Q ของเราจึงได้มีโอกาสเข้าไปติดตั้งงานจองตั๋วเที่ยวบินการบินไทย ที่สยามพารากอน เซ็นเตอร์ โดยมีระบบบัตรคิวอัตโนมัติ    เป็นการเลือกสรรเพื่อผ่านไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งเราพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่จะใช้ระบบคิวอย่างไม่สิ้นสุดในส่วนของระบบบัตรคิวอัตโนมัติ หรือบัตรคิวทั่วไปนั้นจะทำการปริ้นกระดาษออกมาจากตู้ Kiosk โดยยืนต่อแถวกันจะได้ไม่เกิดการแซงคิวกันขึ้น เนื่องจากในการแซงคิวนั้นจะเกิดปัญหาของการเถียวกันเข้าทำกิจกรรม ระบบคิวอัตโนมัติต้องทำการ record การจำข้อมูลทั้งหมด เพื่อรองรับการ รันระบบ หรือแม้กระทั่งการแทรกคิว บัตรคิวจะมีหน้าที่บอกกลุ่มการให้บริการกับทางลูกค้า

ระบบคิวเช่า ณ สยามพารากอน

ทางเราขอขอบคุณหน่วยงานสายการบิน เอมิเรตส์ ที่ได้ไว้วางใจให้เราติดตั้งระบบคิวอัตโนมัติเพื่อการจองสิทธิ์เที่ยวบินตามความต้องการของลูกค้าหลายๆทวีปทั้งแอฟริกา ยุโรป และ เอเชีย อเมริกา ตะวันออกกลาง

                       

ระบบบริหารจัดการระบบคิว เป็นโปรแกรม ที่ใช้เรียกคิวให้ผู้มารับบริการ เช่น สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล

ศูนย์รับซ่อมสินค้า (Service Center) หน่วยบริการต่างๆ ที่ต้องการใช้ระบบคิว เพื่อลดปัญหา การร้องเรียน หรือแม้แต่
ในเรื่องของการแซงคิว และนอกจากนี้แล้ว ระบบบริหารจัดการคิวยังสามารถ ให้ผู้มารับบริการ ได้ทราบถึงคิวของตนเอง
เพื่อจะได้รู้ระยะเวลาในการคาดการและการเตรียมตัวเข้ารับบริการ

ระบบคิวเช่า ณ ศูนย์บริการ Toyota Driving Experience Park บางนา

ทางเรา SJ Park ขอขอบพระคุณลูกค้าศูนย์บริการ Toyota Driving Experience Park ที่ได้ไว้วางใจเช่าระบบบัตรคิวอัตโนมัติของเราเพื่อจัดระเบียบการเทส และ ทดสอบ ขับรถ และสมรรถภาพรถที่ทาง Toyota ออกใหม่มาเพื่อบริการประชาชนและความต้องการเรื่องความปลอดภัยสูงสุดในการขับขี่ โดยมีทีมงาน พรีเซนต์เตอร์ อย่างน้องๆ BNK48 มาร่วมจัดกิจกรรมซึ่ง สนุก และมีความเรียบร้อย น่ารักเป็นอย่างมาก ขอขอบพระคุณ

                          

ระบบคิวเช่า ณ คอนโด Denim จตุจักร  By ลุมพินี  วิภาวดี ซอย 3

ทางเรา SJ Park ขอขอบพระคุณลูกค้าคอนโดดีนิมในเครือลุมพินีที่ได้ไว้วางใจเช่าระบบบัตรคิวอัตโนมัติของเราเพื่อจัดระเบียบการเทส และการซื้อ ขาย คอนโด จองสิทธิ์ต่างๆ พร้อมกับทำอุปกรณ์ DIY และเข้าแถวกันรอคิวในการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

   

เราพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์ระบบคิวอัตโนมัติตามเทคโนโลยีและคุณภาพอย่างมืออาชีพ

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ     กับการติดตั้งระบบนั้นเราไม่ทิ้งงาน ประกอบผลิตภัณฑ์ของบัตรคิวแบบมาตรฐาน และลูกค้าไว้วางใจในระบบมาตลอดและเราต่อยอดได้ถึงการดูคิวผ่าน แอพพลิเคชั่นใน Smart Phone หรือการเชื่อมต่อระบบคิวอัตโนมัติแบบ Wifi เพื่อลดภาระในการเดินสายมากขึ้นและตอบโจทย์หน้างานที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัด  

 LED TV รองรับการแสดงผลลำดับคิวรวมทั้งหมดทุกแผนก + ไฟล์สื่อ + ตัวหนังสือวิ่ง

         Option รองรับเครื่องแสดงความพึงพอใจ

ระบบคิวอัตโนมัติ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้

  1. ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ติดตั้ง เครื่องพิมพ์บัตรคิว( Ticket Dispenser )    มีหน้าที่ออกบัตรคิวมีลักษณะเป็น Touch screen  หรือ ปุ่มกดธรรมดาหรือ แบบ Touch panel    ก็ได้แล้วแต่ความต้องการ(สามารถออกแบบกราฟฟิกตามความต้องการได้)
  2. ชุดควบคุมส่วนกลาง( Main Controller )  ไว้ควบคุมการทำงานของป้ายแสดงผล แป้นกดเรียกคิว รวมถึงส่งสัญญาณไปชุดเสียงเรียกคิว (ซึ่งมีการออกแบบอยู่ภายใน Ticket Dispenser)
  3. แป้นกดเรียกคิวของเครื่องออกบัตรคิวอัตโนมัติ( Key Pad ) มีหน้าที่กดเรียกคิวถัดไปซึ่งพนักงานเป็นคนกดเรียกหรือสามารถ แทรกคิว ข้ามคิว หรือหยุดคิวไว้ได้ตามความต้องการของเคาร์เตอร์บริการนั้นๆ
  4. ป้ายแสดงผลรวม( Main Display )  จอแสดงผลรวมทั้งหมดอาจจะเป็นจอ LED, TV , Seven Segment
  5. ป้ายแสดงผลประจำช่องบริการ( Counter Display ) ป้ายแสดงผลแต่ละช่องบริการแล้วแต่จะ Design ซึ่งเวลาเรียกคิวจะมีไฟกระพริบอาจจะเป็นสีเขียวหรือสีแดง
  6. ระบบคิวอัตโนมัติ ของ SJ Q มี ชุดลำโพง ( Speaker ) ระบบเสียงไว้ในการเรียกคิวซึ่งสามารถรองรับลำโพงติดผนังหรือสำโพงฝังฝ้าได้ทุกรูปแบบ

รูปแบบการติดตั้งระบบคิวแบบง่ายๆโดยใช้การเชื่อมต่อระบบแบบ TCP/IP สามารถรองรับเคาร์เตอร์บริการได้ถึง 1-10 เคาร์เตอร์ สามารถประกอบไปด้วย ตู้กดบัตรคิวขนาด 7 นิ้ว ราคาย่อมเยาว์  ป้ายแสดงผลลำดับคิวหน้าช่องบริการ และป้ายแสดงผลลำดับคิวรวม 3 บรรทัด ซึ่งจะรองรับเสียงเรียกได้ถึง 3 ภาษา ดังไดอะแกรมที่เสนอด้านล่างสามารถเพิ่มหรือลดช่องบริการได้ตามความต้องการของลูกค้า และตู้กดบัตรคิวสามารถรองรับกลุ่มบริการได้ถึง 7 กลุ่มบริการได้อีกด้วยทางเราสามารถออกแบบได้ตามหน้างานรวมถึง โทนสี และ โลโก้ต่างๆในแต่ละหน้างานของลูกค้า

Diagram  Queue  รองรับ 1-10 เคาร์เตอร์บริการ โดยตู้กดขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ครอบคลุมไปด้วยรายละเอียดของระบบคิวทุกรูปแบบ

Diagram Queue  แบบ ไร้สาย ไม่ต้องเดินสาย Network ซึ่งสะดวกต่อการติดตั้งและ Service

ขนาดของตู้กดบัตรคิวกรณีลูกค้าต้องการ Modify โทนสี หรือโลโก้เมื่อทำการติดตั้งระบบคิวหน้างานตามงาน Event ต่างๆเพื่อง่ายต่อการติดตั้งและสะดวกในการกดบัตรคิวในแต่ละประเภทของงานตามความต้องการ

ป้ายแสดงผลคิวหน้าช่องบริการ

ป้ายแสดงผลลำดับคิวรวม LED Display

BOX Controller

เครื่องขยายเสียง + ลำโพง

คุณลักษณะเฉพาะ ระบบคิวขนาดเล็ก 1-4 คิว ระบบ TV และ Touch Screen

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ

1.ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Computer สั่งงานผ่านจอ Touch Screen
2.ลูกค้าสามารถออกแบบ เมนูใข้งานการขอรับบริการคิวได้ตามต้องการ
3.จัดการคิวผู้ขอบริการให้เข้ารับบริการตามช่องบริการได้อย่างถูกต้อง
4.ตั้วการ Rest หมายเลขคิวได้อัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นการทำงานในวันใหม่
5.ช่องบริการสามารถเรียกคิวแบบระบุประเภทได้แบบอิสระ
6.ช่องบริการสามารถเปิดรองรับการบริการได้ ขั้นต่ำ 4 ช่อง หรือมากกว่าตามต้องการ
7.ตั้งระบบให้มีการข่วยเหลือกันของแต่ละประเภทบริการได้ หรือเรียการบริการจากช่องบริการที่ว่างได้
8.สามารถปรับเปลี่ยนช่องบริการ ประเภทการบริการได้ตามต้องการ
8.รองรับการบันทึกหรือเล่นเสียงแบบ Digital รองรับไฟล์ WAV , MP3
9.มีระบบขยายเสียง
10.รองรับเสียงเรียกได้ขั้นต่ำ 3 ภาษา
11.สามารถแสดงผลผ่านจอ TV มีความละเอียดสูง รองรับการแสดงผลได้ 10 จุด
12.รองรับระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กรได้ ทั้งภาพ เสียง วิดิโอ ( Digital Signage ) ผ่านกล่อง Display Controller

คุณลักษณะเฉพาะ ระบบคิวขนาดกลาง 1-10 คิว ระบบ TV และ Touch Screen

1.ใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Computer สั่งงานผ่านจอ Touch Screen
2.มี Software ช่วยให้การจัดการระบบง่ายขึ้น
2.ลูกค้าสามารถออกแบบ เมนูใข้งานการขอรับบริการคิวได้ตามต้องการ
3.จัดการคิวผู้ขอบริการให้เข้ารับบริการตามช่องบริการได้อย่างถูกต้อง
4.ตั้วการ Rest หมายเลขคิวได้อัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นการทำงานในวันใหม่
5.ช่องบริการสามารถเรียกคิวแบบระบุประเภทได้แบบอิสระ
6.ช่องบริการสามารถเปิดรองรับการบริการได้ ขั้นต่ำ 4 ช่อง หรือมากกว่าตามต้องการ
7.ตั้งระบบให้มีการข่วยเหลือกันของแต่ละประเภทบริการได้ หรือเรียการบริการจากช่องบริการที่ว่างได้
8.สามารถปรับเปลี่ยนช่ิองบริการ ประเภทการบริการได้ตามต้องการ
8.รองรับการบันทึกหรือเล่นเสียงแบบ Digital รองรับไฟล์ WAV , MP3
9.มีระบบขยายเสียง
10.รองรับเสียงเรียกได้ขั้นต่ำ 3 ภาษา
11.สามารถแสดงผลผ่านจอ TV มีความละเอียดสูง รองรับการแสดงผลได้ 255 จุด
12.รองรับระบบประชาสัมพันธ์ข่าวสารในองค์กรได้ ทั้งภาพ เสียง วิดิโอ ( Digital Signage ) ผ่านกล่อง Display Controller
13.การติดต่อสื่อสารโอนถ่ายข้อมูลสื่อ ผ่านระบบ LAN
14.สามารถภถ่ายทอดสัญญาฯสดในการประชาสัมพันธ์ได้

Reference Queueing System By  SJ Park

ระบบคิวโรงรับจำนำปิ่นเกล้า

ขอขอบพระคุณโรงรับจำนำปิ่นเกล้าที่ได้ไว้วางใจให้กับเรา SJ Park ในการติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติซึ่งทางโรงรับจำนำมีความจำเป็นต้องใช้ระบบคิวเนื่องจากว่ามีลูกค้ามารับบริการเป็นจำนวนมากซึ่งระบบคิวช่วยขจัดความวุ่นวายออกไปโดยการจัดลำดับความเรียบร้อยของการรอคอยจึงทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการของคิวโรงรับจำนำปิ่นเกล้า

                            

ซึ่งทางโรงรับจำนำได้ให้บริการมาหลายปีแล้วและยังคงความต่อเนื่องในเรื่องการจัดลำดับคิวเพื่อสะดวกในการใช้บริการแบบไม่สลับซับซ้อน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ขอขอบพระคุณในส่วนงานของ TU Well Being Center ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตที่ได้ไว้วางใจให้เรา SJ Park ติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติโดยระบบนี้ได้คัดกรอง บุคลากร และนักศึกษาให้เข้ามาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีระเบียบไม่แซงคิวกันตามลำดับ

   

โดยโทนตู้คิว สีเขียวนั้นลูกค้าได้ทำการออกแบบเองตามความต้องการของระบบซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตรับบริการแล้วเต็มความสามารถ

ระบบคิวกรมธนารักษ์ 

ขอขอบพระคุณกรมธนารักษ์ที่ไว้วางใจให้เรา SJ Park ติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติเพื่อไว้เป็นคิว จองเหรียญ รัชกาลที่ 10 เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกให้กับลูกหลานในอนาคต ดังนั้น ระบบคิวจึงมีหน้าที่กระจายการทำงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและต่อเนื่องในการแสดงลำดับคิว

     

                      Flash Express  ชิบูญ่า  ประตูน้ำ

ทางบริษัท SJ Park  เราขอขอบคุณลูกค้า แฟลช เอ็กเพรส ที่ไว้วางใจให้เราติดตั้งระบบคิวเป็นสาขาแรกซึ่งจะสามารถอำนวยความสะดวกผู้เข้ามารับบริการได้แบบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นซึ่งทางเราได้มีกระบวนการสอนการใช้งานลูกค้าในทุกส่วนงาน

      

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น

   

ระบบคิวไร้สาย พร้อม Content ณ ศูนย์บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ASUS  ห้างสรรพสินค้า ฟอร์จูน รัชดา-พระราม 9

ทางบริษัทเรา SJ PARK ขอขอบพระคุณลูกค้าศูนย์ซ่อมคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ ASUS ที่ไว้วางใจให้เราบริการติดตั้งระบบบัตรคิวไร้สาย หรือการรันคิวไร้สาย จำนวน 3 เคาร์เตอร์บริการโดยมีการเรียกคิวทั้งเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยติดตั้งและสอนการใช้งานเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านกับระบบคิวอัตโนมัติไร้สายใน สาขาต่อไป ซึ่งลดภาระเจ้าหน้าที่ในการเรียกเข้ามาบริการได้อย่างระเบียบเรียบร้อย

                          

ระบบคิวอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ทางเรา SJ Park ขอขอบพระคุณลูกค้าหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมที่ไว้วางใจให้เราติดตั้งระบบคิว บัตรคิว อัตโนมัติซึ่งระบบคิวมีจอแสดงผลแบบ LED TV พร้อมรันไฟล์โฆษณาโดยใช้ตู้กดบัตรคิวแบบปุ่มสัมผัส พร้อมใส่โลโก้มหาวิทยาลัยและรันเลขคิวตามความต้องการแต่ละกลุ่มบริการของลูกค้าตามลำดับ

        

                                                   

ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ หน่วยงานกองฌาปนสถาน ทหารบก

ทางบริษัทเราขอขอบพระคุณลูกค้าหน่วยงานราชการทหารที่ไว้วางใจให้เราติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติซึ่งรองรับการเรียกคิว ถ่ายโอนคิว ดูกลุ่มคิว ระบบคิวที่เพียบพร้อมทุกรูปแบบโดยแบ่งหมวดการทำงานตามความต้องการทางเราขอขอบพระคุณลูกค้า

                          

บริษัท โดเทอร์ร่า เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทางเราขอขอบพระคุณลูกค้า ทาง Urban Concept ที่ไว้วางใจให้เรา SJ PARK ติดตั้ง ระบบัตรคิวอัตโนมัติให้กับทาง doterra in Thailand ร้านขายส่ง น้ำมันหอมระเหย ออแกนิค ที่ตึกสิงห์ ย่านอโศกมนตรี ที่จัดลำดับคิวให้กับลูกค้าตามมาตรฐานงาน 7 เคาร์เตอร์บริการโดยใช้ลำโพงฝังฝ้า และตู้คิว Design สวยหรูตามความต้องการของลูกค้า

         

โรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือ สัตหีบ

ทางเรา SJ Park ขอขอบพระคุณลูกค้าทางโรงพยาบาลที่ไว้วางใจให้เราติดตั้งระบบบัตรคิวอัตโนมัติแบบตู้ปุ่มกด 7 นิ้วพร้อมรองรับ key pad กดเรียกคิวจำนวน 4 ช่องบริการโดยสามารถช่วยเหลือกันแต่ละกลุ่มงานได้และสามารถรันไฟล์วีดีโอโฆษณาพร้อมเลขแสดงลำดับคิวทางเรากำหนดกลุ่มบริการได้ 4 กลุ่มตามที่ลูกค้าต้องการพร้อมสามารถปริ้นกระดาษคิวระบบความร้อนในการพิมพ์และตัดกระดาษอัตโนมัติจากเครื่อง Kiosk กดบัตรคิว

         

                 

หน่วยงานราชการกรมอุทยาน สัตว์ป่า และ พันธ์ุพืช (พหลโยธิน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัท เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น 18 จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราติดตั้ง ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ แบบจอแสดงผลรวมและจอแสดงผลหน้าช่องบริการ โดยมีตู้กดบัตรคิวแบบจอสัมผัส Touch Screen  7 นิ้ว จำนวน 6 ช่องบริการ ทางเราเก็บงาน เดินระบบด้วยความชำนาญและเรียบร้อย ซึ่งดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเยี่ยม พร้อมกับเครื่องแสดงความพึงพอใจ 5 ระดับ สามารถดูรายงานได้

                  

การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 3 สาขา

สถานีกลางบางซื่อ (ใหม่)

ทางบริษัท เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น 18 จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราติดตั้ง ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ซึ่งไว้ทำการเรียกคิวที่สถานีกลางบางซื้อใหม่ จำนวน 10 ช่องบริการ และ สถานีชุมทางบางซื่อ ตลอดจนเรียกคิว สถานีรถไฟสายสีแดง ดอนเมือง และจะขยายสาขาอีกต่อไปเรื่อย ขอขอบพระคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

       

   

สถานีชุมทางบางซื่อ(เก่า)

ทางบริษัท เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น 18 จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราติดตั้ง ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ซึ่งไว้ทำการเรียกคิวที่สถานีกลางบางซื้อใหม่ จำนวน 10 ช่องบริการ และ สถานีชุมทางบางซื่อ ตลอดจนเรียกคิว สถานีรถไฟสายสีแดง ดอนเมือง และจะขยายสาขาอีกต่อไปเรื่อย ขอขอบพระคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

             

     

   

สถานีรถไฟทางไกลสายสีแดง (ดอนเมือง)

ทางบริษัท เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น 18 จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราติดตั้ง ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ซึ่งไว้ทำการเรียกคิวที่สถานีกลางบางซื้อใหม่ จำนวน 10 ช่องบริการ และ สถานีชุมทางบางซื่อ ตลอดจนเรียกคิว สถานีรถไฟสายสีแดง ดอนเมือง และจะขยายสาขาอีกต่อไปเรื่อย ขอขอบพระคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

     

ร้านอาหาร ViewDee Relax&Restaurant (บางนา)

ทางบริษัท เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น 18 จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราติดตั้ง ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ  เพื่อจองคิวเข้าร้านโดยมี 3 กลุ่มบริการ และสามารถดู เพจทางร้านผ่าน QR Code ระหว่างนั่งรอรับประทานอาหาร โดยทางเรานั้นได้ออกแบบการรอคิวเป็นการแสดงผลผ่านจอ LED TV และมีการแยกกลุ่มงานอย่างชัดเจนโดยขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่มารับประทานอาหาร

   

สถานีตำรวจนครบาล นางเลี้ง

ทางบริษัท เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น 18 จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราติดตั้ง ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ โดยมีป้ายไฟแสดงผลหน้าช่องบริการ และป้ายไฟแสดงผลรวม 3 บรรทัด พร้อมเสียงเรียกแยกกลุ่มคิวในการให้บริการประชาชนที่มาร้องเรียนกับสถานีตำรวจ หรือระบบเรียกคิวโรงพักเพื่อประชาชนนั่นเอง

 

ศูนย์ราชการ(One Stop Service) ใน Shop ณ. เซ็นทรัลพลาซ่าอยุธยา

ทางบริษัท เอสเจ เมอรี่ โซลูชั่น 18 จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราติดตั้ง ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ ระบบบัตรคิว ระบบคิว การจองคิว ระบบคิวอัตโนมัติ โดยมีหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น สำนักงานประกันสังคม การประปา TOT ไปรษณีย์ไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และอื่นๆ โดยเรียกคิวชำระเงินดูแลลูกค้าตลอดจนวันหยุดงาน

 

เราทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างดีที่สุดไม่ว่าหน้างานจะเป็นอย่างไร       ในส่วนการติดตั้งโดยทาง SJ park ได้ออกแบบส่วนต่างๆ ให้กับลูกค้าอย่างไม่สิ้นสุด