ระบบ VMS (Visitor Management System)

ระบบ VMS ออกแบบมาเพื่อให้ผู้รับข้อมูลรถเข้า-ออก สามารถบันทึกข้อมูลได้แม่นยำจากระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยรองรับการอ่านบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ของรถ เพื่อเก็บรายงาน

ตู้ออกสลิปสำหรับแจกให้ Visitor สำหรับที่เข้ามาติดต่องานในพื้นที่

 

VDO แสดงผลการแจกสลิปให้กับ Visitor จากหน้างานจริง